Velkommen til nye faggrupper

PKA-samarbejdet vokser. Det er til fordel for medlemmerne - både nuværende og kommende.

PKA-samarbejdet består af forskellige faggrupper og har en ambition om at levere pensionsprodukter, der matcher medlemmernes behov – uanset om de er offentligt ansatte, privatansatte eller selvstændige.

Jo flere medlemmer, jo mere robust er pensionskassen, og jo større mulighed er der for at kunne give både nuværende og kommende medlemmer kontante fordele i form af høje afkast, lave omkostninger og stigning i pensionerne. Som medlemsejet pensionskasse bliver alt overskud ført tilbage til medlemmerne, og den solidariske tilgang i pensionskassen gør, at alle bliver optaget uden helbredserklæring.

Velkommen til nye faggrupper

I 2017 kom der nye faggrupper med i PKA-samarbejdet, og det forventes, at der kommer flere til i årene fremover.

Der blev budt velkommen til tre nye medlemsgrupper. Pensionskassen for Farmakonomer blev den fjerde pensionskasse i PKA-samarbejdet, og de blev officielt en del af PKA d. 1. januar 2018. Hertil fik fodterapeuter i 2017 mulighed for en pensionsordning i Pensionskassen for Sundhedsfaglige, og senest har PKA indgået sin første firmaaftale med BeneFit, der er en kæde af selvstændige fysioterapeuter. De indbetaler til en ordning i PKA+ fra 1. februar 2018.

Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen udtalte i forbindelse med aftalens indgåelse:

”Vi er meget tilfredse med den løsning, vi har fået i PKA. Farmakonomerne skal fremadrettet betale mindre til administration, hvilket betyder, at medlemmerne får mere udbetalt, når de går på pension. Ligeledes er det meget positivt, at mulighederne for personlig rådgivning bliver kraftigt forbedret.”

Benny Andersen, næstformand i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale supplerer: 

”Vores tiltro til PKA er styrket, efter det i 2017 er lykkes at få tre nye medlemsgrupper med i skarp konkurrence med andre pensionsudbydere. Et større og stærkere PKA vil fremover sikre alle medlemmer flere medlemsfordele og meget lave omkostninger til administration.”

Nye medlemmer – nye produkter

For pensionskassens eksisterende overenskomstansatte medlemmer giver gennemsnitsrenteproduktet den bedst mulige økonomiske sikkerhed, der passer til deres arbejdsliv. Nye medlemsgrupper kan have andre behov end eksisterende medlemmer med fx hyppigere jobskifte. Her giver et markedsrenteprodukt den fleksibilitet og økonomiske sikkerhed, der passer til deres arbejdsliv.

I 2017 har pensionskassen også introduceret en forsikring ved tab af erhvervsevne (TAE) til selvstændige og privatansatte samt til firmapensionsordningerne i PKA+ (fx bruger de selvstændige fodterapeuter i Pensionskassen for Sundhedsfaglige denne forsikring).

I modsætning til medlemmer, der er ansat under offentlig overenskomst, kan privatansatte medlemmer have ansættelsesvilkår, der ikke giver ret til løn under sygdom. Ligesom en arbejdsgiver (herunder den selvstændige) har behov for at være forsikret mod midlertidig sygdom blandt medarbejderne. Det er standard, at en firmapensionsordning indeholder en forsikring ved TAE.

Pensionskassens TAE er indrettet, så medlemmet under sygdom får en fast indkomst på fx 80% af lønnen inklusiv de offentlige ydelser.

Opfølgning på Ressourceforløbsydelse

Medlemmer på ressourceforløbsydelse har siden 2016 kunnet få økonomisk hjælp fra pensionskassen, hvis de bliver tildelt et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb. Den økonomiske hjælp hedder Sum ved ressourceforløbsydelse og er en Medlemmer Beretning 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 5 del af Sum ved førtidspension. Pensionskassen udbetaler 80.000 kr. (2017-sats) skattefrit, og beløbet modregnes ikke i ressourceforløbsydelsen fra det offentlige. I 2017 blev der udbetalt til 176 medlemmer i pensionskassen.

Den nye sum skal ses i lyset af, at medlemmer siden reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 typisk ikke tilkendes førtidspension uden først at gennemgå et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Ved sygdom er pensionskassens medlemmer samlet set dækket af en sum ved ressourceforløb/ jobafklaringsforløb, samt en sum og en løbende udbetaling ved tilkendelse af offentlig førtidspension og har dermed et relativt højt rådighedsbeløb. Derudover kan medlemmet søge økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond, hvis medlemmet mister jobbet pga. sygdom.