Stigende pensioner og faldende omkostninger

I 2017 blev forrentningen af medlemmernes pensioner hævet til 7%, og det bidrager til stigende pensionsopsparinger. Samtidig har PKA-medlemmerne øget deres egne supplerende indbetalinger med 250% på fem år til 541 mio. kr. i 2017.

I 2017 nød medlemmerne igen godt af fordelene ved at være del af en medlemsejet pensionskasse. Solide afkast de seneste år og en velpolstret økonomi fik pensionskassen til at hæve renten fra 5% til 7% pr. 1. oktober 2017, og det bidrager til, at medlemmerne får en robust pension.

Den høje forrentning af medlemmernes pensioner betyder samlet, at pensionskassen udlodder ca. 2,9 mia. kr. til medlemmerne årligt.

I 2017 fortsatte medlemmernes pensioner med at stige. Eksempelvis kunne et 40-årigt medlem i 2013 se frem til en forventet årlig pension på ca. 116.000 kr. Det er steget med ca. 46.500. kr., så den forventede pension er ca. 162.500 kr. i 2017. Pensionsstigningen er bl.a. resultatet af den høje rente, og at medlemmet har indbetalt mere om året til pensionen.

Øger egne indbetalinger

I lighed med den høje rente er medlemmernes egne supplerende indbetalinger med til at skabe stigende pensioner, og i 2017 fortsatte medlemmerne med at øge egne indbetalinger til pensionen. I 2013 indbetalte PKA-medlemmerne 155 mio. kr. og i 2017 steg indbetalingerne med 250% til 541 mio. kr. Stigningen viser, at medlemmerne tager ansvar for deres egen økonomi i pensionstilværelsen.

De øgede indbetalinger er bl.a. resultatet af pensionskassens kampagner, der opfordrer medlemmerne til at spare mere op, så de har den ønskede økonomiske tryghed efter arbejdslivet. I 2018 vil pensionskassen fortsat have fokus på, at medlemmerne sparer tilstrækkeligt op til pensionen.

Faldende omkostninger

Lave administrationsomkostninger sikrer, at medlemmerne får mest muligt ud af indbetalingerne og får pensionsstigninger. Øget digitalisering tilpasset medlemmernes behov og effektiv administration er igen med til at sænke de gennemsnitlige administrationsomkostninger per medlem.

I 2017 faldt omkostningerne til 375 kr. pr. medlem og vil i 2018 falde yderligere til 365 kr.