Boliger til hele livet

PKA investerer i forskellige boligtyper, og det giver medlemmerne boligmuligheder, der passer til deres behov. I 2017 blev der investeret i boliger til seniorer og familier og nye ungdomsboliger stod klar.

Flere flytter til de større danske byer, hvor der også investeres i infrastruktur og hospitaler. Den udvikling gør det attraktivt for PKA at investere i boliger i større danske byer, da der kommer et robust og stabilt marked for lejeboliger. I 2017 har PKA fx investeret i boliger i Aalborg, Odense, Hillerød og Aabenraa, og investeringerne er både med til at understøtte den positive udvikling og samtidig skabe gode stabile afkast til medlemmerne. I 2017 investerede PKA samlet ca. 1,6 mia. kr. i at opføre ca. 700 boliger rundt om i landet.

I 2017 blev det muligt at leje 109 nye ungdomsboliger i Valby, som blev indflytningsklare primo 2018. Samlet har PKA investeret i 358 ungdomsboliger i København og Aalborg. Der er fortrinsret til boligerne for studerende og elever, som er medlemmer af de faglige organisationer i pensionskassen samt medlemmernes børn.

Livskvalitet

PKA er gået sammen med Realdania og FB Gruppen for at bygge seniorbofællesskaber på Grønttorvet i København. Undersøgelser viser, at når man bor sammen med andre, så stiger livskvaliteten, og man føler sig fx mindre ensom. Partnerskabet giver PKA mulighed for at skabe rammer, der øger livskvaliteten og det sociale netværk for medlemmerne. I de kommende boliger er der særlig fokus på at nytænke fællesarealerne og sikre varierende boligstørrelser i flere prisklasser. PKA vil bruge erfaringer fra Grønttorvet til at se på mulighederne for at opføre flere seniorbofællesskaber rundt i landet.

Medlemmerne har fortrinsret til boligerne, der forventes at stå klar i 2019. Man skal være 60+ for at komme i betragtning.

Læs mere som seniorbofællesskaber her

Den grønne og mangfoldige bydel

Mangfoldighed, fællesskab og grønne områder er gennemgående tema for Københavns nye bydel, Grønttorvet, som PKA opfører sammen med FB Gruppen.

I 2017 flyttede de første beboere ind i bydelen og tog væksthuse på taget af bygningen i brug. Beboerne er fælles om at drive væksthusene, der både giver en grøn oase for beboerne og mulighed for, at de kan skabe relationer til hinanden.

Væksthusene er en del af bydelens fællesaktiviteter, hvor der også etableres fælleshaver og et fælleshus for hele bydelen, så beboerne kan mødes på tværs. Derudover vil den kommende 23.000 m2 store park med spiselige frugter være et grønt åndehul med fællesaktiviteter.

For at sikre en blandet og mangfoldig bydel bygges der både almene-, leje-, andels- og ejerboliger fordelt på lejligheder, studieboliger, seniorbofællesskaber og rækkehuse. De forskellige boformer åbner op for beboere med forskellige indkomster og baggrunde og giver en god blanding af børnefamilier, unge og seniorer. På den måde er PKA med til at skabe en socialt sammenhængende bydel, der samtidig giver et robust afkast til medlemmernes pensioner.