Ansvarlighed giver gode afkast

I 2017 investerede PKA-pensionskasserne i afrikansk infrastruktur, der skaber udvikling i Afrika. Samtidig blev der investeret i verdens største havvindmøllepark og flere svanemærkede boliger.

Sammen med medlemmerne har PKA-pensionskasserne fokus på at bidrage til en bæredygtig og ansvarlig udvikling og samtidig skabe gode afkast. Bestyrelserne i de tre pensionskasser og de delegerede diskuterer rammerne for ansvarlige investeringer, så de afspejler medlemmernes holdninger.

PKA mener, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. Derfor arbejder PKA med at integrere ansvarlighed i de selskaber, som PKA investerer i. I 2017 var PKA i dialog med 44 selskaber om at sætte fokus på ordentlige arbejdstagerrettigheder.

Også i 2017 investerede PKA i den grønne omstilling. Tre mia. kr. blev investeret i den engelske havvindmøllepark, Walney Extension, der bliver verdens største og vil levere grøn strøm til 500.000 husstande. Det er PKA’s femte investering i havvindmølleparker, og disse investeringer bidrager væsentligt til medlemmernes gode pensioner. I 2017 gav investeringerne i havvindmølleparkerne et afkast på 15,7%. I dag har PKA investeret 19 mia. kr. i klimaprojekter og ambitionen er at øge til ca. 30 mia. kr. frem mod 2020 svarende til 10% af formuen.

Udvikling i Afrika

Mange afrikanske lande er inde i en positiv udvikling med stigende vækst og mere stabile politiske systemer. På den baggrund investerede PKA knap 1 mia. kr. i en Afrika-fond, der skal bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika. Investeringen er indgået i partnerskab med A.P. Møller Holding og tre andre investorer. Fonden fokuserer på 10 afrikanske lande og vil understøtte en bæredygtig udvikling og forbedre levestandarden.

Samlet er der investeret knap fire mia. kr. i fonden, der over de næste 10 år vil investere i 10-15 forskellige infrastrukturprojekter.

I 2017 øgede PKA også investeringerne i mikrolånsfonde til 500 mio. kr. Fondene udlåner penge til borgere i udviklingslande til at starte egen virksomhed for. Størstedelen af låntagere er kvinder. Fondene bidrager både til afskaffelse af ekstrem fattigdom og øget ligestilling mellem køn.

Udfaser kul  

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn droppede PKA investeringerne i de første kulmineselskaber i 2015 og har siden været i dialog med en lang række selskaber, der har aktiviteter inden for kul. Målet med dialogen er, at selskaberne reducerer deres aktiviteter inden for kul og omstiller til mere klimavenlige energikilder. Der er typisk tale om mine, -forsynings- og energiselskaber.

PKA har indtil videre ekskluderet 70 selskaber, da de ikke vil reducere deres kulaktiviteter, mens PKA har beholdt investeringer i 37 selskaber. De har enten fremlagt en plan om at omstille forretningen til mere klimavenlige energikilder eller også er de allerede i gang med omstillingen.

I 2018 beslutter PKA om de sidste 13 selskaber med kulaktiviteter enten skal beholdes som investeringer, ekskluderes eller på observationslisten for at holde øje med deres udvikling.

Undersøger olie- og gasselskaber

Olie- og gassektoren påvirkes i stigende grad af politiske klimatiltag og investeringer i vedvarende energi, elbiler og batteriteknologi. Tidligere har PKA ekskluderet seks selskaber, hvor en stor del af forretningen kommer fra oliesand. Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn startede PKA dialog med 64 udvalgte olie- og gasselskaber for at undersøge, hvorvidt deres forretningsmodel er tilpasset et 2-graders scenarie i henhold til klimamålet i Parisaftalen. PKA undersøger, om selskaberne har de ledelsesmæssige kompetencer og fokus, og i hvor høj grad selskabernes investeringer er i overensstemmelse med Parisaftalen. Der er fx tale om Exxon, BP, Shell og Statoil.

I 2018 vurderer PKA de videre skridt i forhold til, om selskaberne fortsat er attraktive investeringer. Der bliver redegjort for strategien på generalforsamlingen i 2018.

Svanemærkede boliger

I 2016 investerede PKA i Danmarks første svanemærkede lejeboliger i Hillerød, og der var stor efterspørgsel på boligerne. I 2017 investerede PKA derfor yderligere 225 mio. kr. i 115 nye svanemærkede boliger i Rødovre og Hillerød. Boligerne har et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid. Alle materialer lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der sikrer et sundt indeklima.

Den store interesse for de første svanemærkede boliger afspejler det stigende fokus på sundhed og bæredygtighed. Derfor er det attraktivt at opføre flere svanemærkede boliger, da de både giver et godt afkast til medlemmernes pensioner og bidrager til øget bæredygtighed.

I alt har PKA investeret 335 mio. kr. i 157 svanemærkede boliger.

Læs mere om PKA’s arbejde med ansvarlige investeringer