Forord

Der er mange positive elementer at fremhæve fra det forgangne år: Et højt afkast på 7,3%, et af markedets højeste faste forrentninger af pensionerne, lavere omkostninger og nye medlemmer.

Årets investeringsafkast blev på 7,3%, svarende til 4,2 mia. kr. Det flotte resultat blev især skabt via høje afkast på såkaldte alternative investeringer såsom havvindmølleparker, ejendomme, unoterede og børsnoterede aktier. Fordelen ved investeringer i havvindmølleparker og ejendomme er, at de typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. På den baggrund har pensionskassen fortsat fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og som samtidig giver medlemmer og kunder gode afkast i såvel gode som dårlige tider.

Høj forrentning af pensionen

Der skete en del på pensionsområdet i 2017. Pensionskassen åbnede i slutningen af 2016 op for at tilbyde pensionsprodukter til forskellige faggrupper uanset om de er offentligt ansatte, privatansatte eller selvstændige. Og den mulighed var der flere, der i 2017 valgte at slå til på:

Næsten 8.000 farmakonomer blev en del af PKA-samarbejdet, da Pensionskassen for Farmakonomer i juni valgte PKA som pensionsudbyder foran andre pensionsselskaber. Få måneder forinden havde 1.800 fodterapeuter sagt ja tak til muligheden for at oprette pension i PKA. Og både medlemmer og nye kunder fik en tidlig julegave, da PKA-pensionskasserne i efteråret meldte ud, at kontorenten blev hævet fra 5% til 7%. En solid økonomi i pensionskassen er årsag til, at pensionskassens medlemmer fik branchens højeste faste forrentning af deres opsparing. Pensionskassen har et mål om at fastholde den høje rente på 7% de næste fire år, hvilket samlet betyder, at pensionskassen udlodder mere end ca. 2,9 mia. kr. til medlemmerne årligt.

Det bidrager til, at den forventede pension for et typisk 40-årigt medlem nu er steget med mere end ca. 46.500 kr. siden 2013. Samtidig faldt omkostningerne til 375 kr. i gennemsnit pr. medlem. I 2018 falder omkostningerne til 365 kr.

Øger supplerende indbetalinger

Også politisk skete der en del på pensionsområdet i 2017. Fra Christiansborg lancerede regeringen en pensionsreform i et forsøg på at mindske modregningen i de offentlige ydelser og gøre det mere attraktivt at spare op til pension hele livet. I korte træk indebærer reformen bl.a., at medlemmer med mindre end fem år til pensionering årligt kan indbetale 46.000 kr. efter skat på en alderssum, der ikke bliver modregnet det offentlige pensionstillæg. Medlemmer med mere end fem år til pensionering kan indbetale 5.100 kr. efter skat på denne ordning. Fra pensionskassens side blev der i efteråret søsat en kampagne, der opfordrede til at spare ekstra op på en alderssum, inden de nye regler trådte i kraft 1. januar 2018. Det budskab blev vel modtaget, og i 2017 indbetalte PKA-medlemmerne 541 mio. kr. ekstra på især en alderssum. Det er en stigning på 250% siden 2013.

Medlemmerne er digitale

Pensionskassen har forbedret de administrative systemer og øget medlemmernes digitale muligheder. 9 ud af 10 medlemmer sætter i dag pensionen i gang digitalt på pka.dk. Det er en stigning på 80% i forhold til 2013, hvor halvdelen af nye pensionister klikkede pensionen i gang på nettet. Årligt går 4.500 PKA-medlemmer på pension.

Seneste skud på den digitale stamme er en PKAapp, hvor medlemmet kan skaffe sig overblik over sin pension, se om der bliver sparet tilstrækkeligt op og chatte med en rådgiver.

Mange medlemmer benytter sig også af PKAtjek. Her kan medlemmerne på pka.dk se, hvor meget de kan forvente at få i pension – ikke blot via opsparingen hos pensionskassen men også inkluderet ATP og folkepension og hvis der er opsparinger hos andre selskaber. Medlemmerne vil på den baggrund få en anbefaling, hvis der er behov for at spare yderligere op for at have en tilstrækkelig alderspension som pensionist.