Nye netværk for delegerede

De delegerede i pensionskassen har haft et travlt år med forskellige arrangementer.

I starten af 2017 var der premiere på regionale møder for de delegerede rundt om i landet. De diskuterede aktuelle emner og fik bl.a. mere viden om den økonomiske hjælp til medlemmer ved sygdom og baggrunden for, at medlemmernes pensioner stiger.

De regionale møder udspringer af delegeretundersøgelsen fra 2016, hvor de delegerede bl.a. fortalte, at de ønsker at udbygge ambassadørrollen og udveksle erfaringer og mødes hyppigere med de øvrige delegerede – også fra de andre PKA-pensionskasser.

De regionale møder gennemføres også i 2018.

Delegerede på Folkemødet

PKA-pensionskasserne inviterede delegerede til at deltage et døgn på Folkemødet i juni 2017. Der blev foretaget lodtrækning på tværs af faggrupper og pensionskasser mellem 62 tilmeldte delegerede om 15 pladser. De delegerede deltog i forskellige debatter og rapporterede om oplevelserne til PKA. Folkemødet gav også de delegerede nye input og inspiration til, hvordan pensionskasserne kan videreudvikles til gavn for medlemmerne. De delegerede havde også mulighed for at høre PKA’s to velbesøgte debatter om henholdsvis fremtidens kompetencer og bæredygtigt byggeri.

PKA gentager succesen på Folkemødet 2018, hvor en ny gruppe delegerede deltager i PKA-døgnet.

Delegeretseminarer

I efteråret var der delegeretseminar, hvor de delegerede hørte om boligbyggeri, bæredygtighed, byudvikling og pensionskassens investeringer i ejendomme. De var også på besøg i PKA’s nye bydel, Grønttorvet, hvor mangfoldighed er i centrum med forskellige boligformer og fokus på grønne områder. FB-gruppen og PKA står bag udviklingen og byggeriet af den nye bydel.

Blandt oplægsholderne på seminaret var bl.a. Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter. Han fortalte bl.a. om, hvordan danskernes flyttemønstre er med til at påvirke, hvor det er mest økonomisk fornuftigt for investorer som PKA at investere i nyt boligbyggeri. Konklusionen var – og det følger i øvrigt en global tendens – at danskerne flytter til de større byer.

Andre oplægsholdere var bl.a. Peter Gravesen fra PKA, der fortalte om bæredygtighed i PKA’s byggerier og Per Schulze fra Realdania, der fortalte om seniorboliger, der bliver stadig mere populære. Realdania, FB-gruppen og PKA har indgået samarbejde om seniorbofællesskaber på netop Grønttorvet.

Valg i 2018

I efteråret 2018 er der valg i pensionskassen. Her skal vælges 180 delegerede.