Et travlt år i bestyrelsen

I 2017 bød PKA-fællesskabet velkommen til nye faggrupper. Bestyrelsen diskuterer, hvordan pensionskassen kan konsolidere sig yderligere – stadig med den solidariske, kollektive ordning i fokus.

Velkommen til nye faggrupper i PKA-fællesskabet

Som et led i konsolideringen af PKA-pensionskasserne blev Pensionskassen for Farmakonomer en del af samarbejdet fra d. 1. januar 2018. Derudover blev der også budt velkommen til fodterapeuterne og Benefit i 2017 (en kæde af klinikker inden for fysioterapi). Benefit er kommet med i PKA+ og fodterapeuterne blev en del af Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

En stor del af bestyrelsens arbejde er også at have fokus på en bred investeringspalette. Bestyrelsen er med i diskussionen af forskellige investeringstyper.

Bestyrelsen har fokus på den solidariske, kollektive ordning, som er pensionskassens særkende – dog med en stadig åbenhed overfor, hvad der kan være af behov hos de enkelte faggrupper – også hos nye faggrupper, som vælger PKA som pensionskasse. Privatansatte kan fx have et andet behov end overenskomstansatte.

Studietur

Bestyrelsen var i efteråret 2017 på en fælles studietur med bestyrelserne fra de to andre PKA-pensionskasser til England. Turens formål var at give en anden og bredere indgangsvinkel til den finansielle og politiske situation på en række af de områder, som indgår i bestyrelsens arbejde.

Turen gav bl.a. indblik i en række interessante aspekter i relation til investeringsporteføljen og i forhold til de økonomiske og politiske udfordringer, som de europæiske lande har kæmpet med – herunder Brexit i England. Bestyrelserne hørte også oplæg om private equity og infrastrukturinvesteringer og besøgte havvindmølleparken Burbo Bank Extension, som PKA har investeret i.

Temadage

Bestyrelsen var til to temadage i løbet af 2017. Første temadag havde overskriften ”Fra bidrag over afkast til pension”, hvor der blev fokuseret på de aktiviteter, der gennemføres i pensionskassen for at sikre stigende pensioner til medlemmerne. Digitalisering og IT-sikkerhed var blandt emnerne på den anden temadag. Bestyrelsen har fokus på digitaliseringens muligheder og samtidig have en ordentlig IT-sikkerhed.

Finanstilsynet på besøg

Finanstilsynet var i 2017 på flere besøg i PKA. Året blev indledt med en inspektion med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering og afsluttet med en ordinær inspektion, der følger ca. hvert 4. år. Førstnævnte inspektion var led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i andre pensionsselskaber.

Inspektionerne gav anledning til justeringer i en række af bestyrelsens politikker og retningslinjer. Yderligere skulle PKA-pensionskasserne redegøre for håndtering af omfordelingsrisikoen i en kollektiv og solidarisk pensionsordning. Begge dele er der fulgt op på i bestyrelsen og Finanstilsynet bemærker endvidere, at PKA-pensionskasserne er mere robuste end gennemsnittet og historisk har opnået et bedre gennemsnitligt afkast end mange andre.