Beretningen for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 2017

Forord

Pensionskassens medlemmer kunne i 2017 glæde sig over investeringer i bl.a. vind og mursten. Samlet blev investeringsafkastet på 7,3%. Også på pensionsområdet skete der en del i 2017. Næsten 8.000 farmakonomer blev en del af PKA-samarbejdet, da Pensionskassen for Farmakonomer valgte PKA som pensionsudbyder foran andre dygtige pensionsselskaber. Og både medlemmer og nye kunder fik en tidlig julegave, da pensionskassen i efteråret meldte ud, at kontorenten blev hævet fra 5% til 7%.

Læs mere

Medlemmer

Voksende interesse for pension

Også i 2017 er medlemmernes pension steget – en rente på 7%, øgede indbetalinger og faldende omkostninger er blandt årsagerne. Medlemmerne interesserer sig stadigt mere for deres pension og kan få overblik ved hjælp af nye digitale værktøjer.

arrow_downward

Antal medlemmer i pensionskassen

100164

2013

trending_flat

115575

2017

Medlemmernes samlede indbetalinger

2,5

mia. kr.

2013

trending_flat

3

mia. kr.

2017

 

Pensionskassen udbetalte til medlemmerne og deres familie

1,3

mia. kr.

2013

trending_flat

1,6

mia. kr.

2017

Velkommen til nye faggrupper

I 2017 blev der budt velkommen til tre nye faggrupper i PKA-samarbejdet. Det har også været diskuteret, hvordan pensionskassen kan hjælpe medlemmer økonomisk under sygdom.

Læs mere

Stigende pensioner

I 2017 blev kontorenten hævet til 7% samtidig med, at medlemmerne fortsatte med at skrue op for egne supplerende indbetalinger til 541 mio. kr.  Sammen med faldende omkostninger bidrog det til, at medlemmernes pensioner fortsatte med at stige i 2017.

Læs mere

Nye digitale værktøjer giver overblik

Medlemmerne interesserer sig for deres pension, og med nye digitale værktøjer kan de få større overblik og sørge for, at deres pension passer til drømmene om pensionstilværelsen.

Læs mere

Medlemmerne fortæller

Pernille

Pernille er 25 år og sparer ekstra op til pension. Hun fortæller om, hvorfor hun har valgt at spare ekstra op.

Sisse

Sisse er på ressourceforløbsydelse og har modtaget økonomisk støtte fra PKA. Hun fortæller om, hvad hjælpen har betydet.

Ingred

Ingred er netop gået på pension. Hun fortæller om, hvilke overvejelser hun havde inden hun gik på pension.

Investeringer

Robust afkast

Pensionskassen fik et investeringsafkast på 7,3% i 2017. Alternative investeringer som havvindmølleparker og ejendomme rundt om i landet var med til at give det gode afkast. Hør her investeringsdirektør, Michael Nellemann Pedersen, fortælle om investeringsåret 2017.

play_arrow

Vind og mursten gav højt afkast

Høje afkast på alternative investeringer og børsnoterede aktier gav pensionskassen et investeringsafkast på 7,3%, svarende til 4,2 mia. kr. i 2017. De stabile og høje afkast er medvirkende til, at pensionskassen i slutningen af 2017 hævede medlemmernes forrentning af deres pensioner fra 5% til 7% frem til 2021.

Pensionskassen er et af de få selskaber, der både kan sikre gode afkast og en høj forrentning af pensionerne gennem hele livet. Det er det mål, der sigtes efter, og også i år er det mål nået i pensionskassen.

I 2017 fortsatte strategien med at investere i vedvarende energi for at opnå et godt afkast til medlemmernes pensioner. I november foretog pensionskassen en direkte investering på tre mia. kr. for en ejerandel på 25% i verdens største havvindmøllepark, der bliver opført ud for den engelske kyst og vil give grøn strøm til 500.000 husstande.

Også strategien med at investere i opførelsen af boligejendomme blev i stor stil ført ud i livet med investeringer i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Aabenraa.

Fordelen ved investeringer i infrastruktur såsom grøn energiproduktion og ejendomme er, at de typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. På den baggrund har pensionskassen fortsat fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og som samtidig giver medlemmerne gode afkast i såvel gode som dårlige tider.

Sådan fordeler investeringerne sig i procent

100 kr. investeret januar 2013 er blevet til

Ansvarlighed giver gode afkast

PKA-pensionskasserne fortsatte i 2017 med at investere i bæredygtig udvikling, der samtidig giver gode afkast til medlemmerne. Der blev bl.a. investeret i verdens største havmøllepark, afrikansk infrastruktur og mikrolån. Se filmen om PKA's investeringer i afrikansk landbrug.

Læs mere

Boliger til hele livet

PKA investerer i ejendomme for at skabe gode afkast til medlemmernes pensioner. I 2017 investerede PKA for første gang i seniorbofællesskaber, der skal skabe øget livskvalitet for seniorer. Derudover blev der investeret i boliger i bl.a. Aalborg, Odense og Aabenraa, mens nye ungdomsboliger også stod klar.

Læs mere

Højdepunkter 2017

Verdens største havvindmøllepark

PKA investerede tre mia. kr. i verdens største havvindmøllepark, der vil give grøn strøm til 500.000 husstande.

Afrikafond

PKA investerede knap en mia. kr. i at bygge og drive infrastruktur i Afrika og bidrage til bæredygtig udvikling.

Seniorbofællesskab

PKA gik sammen med Realdania for at bygge seniorbofællesskaber, der øger livskvaliteten.

Det aktive medlemsdemokrati

Nye initiativer

De delegerede er bindeled mellem kollegerne på arbejdspladsen og pensionskassens øvrige ledelse. 2017 var et travlt år for både delegerede og bestyrelsen med seminarer, regionale temadage og Folkemøde.

arrow_downward

Nye netværk for delegerede

For første gang var der regionale temadage rundt om i landet for delegerede på tværs af PKA-pensionskasserne, hvor de diskuterede aktuelle emner. En gruppe delegerede var også med PKA på Folkemødet for at få inspiration til udvikling af pensionskassen.

Læs mere

Et travlt år i bestyrelsen

Nye medlemmer i PKA-samarbejdet, drøftelse af nye produkter og Finanstilsynets besøg var blandt de mange emner, der fyldte i bestyrelsens arbejde i 2017.

Læs om året i bestyrelsen    Se pensionskassens ledelse

Året i tal

Året i tal

Læs mere om pensionskassens udvikling i 2017 herunder afkastet, udbetalinger til medlemmer, pensionsbidrag og meget mere.

arrow_downward